Vad är Botox?

Botulinumtoxin, mer känt som Botox, är till för att få dina muskler att slappna av och för att skapa volym och ge ett lyft till hela ditt ansikte.Botox används oftast till ansiktet för att behandla olika områden och musklerna vi har där, men kan även användas för behandling av exempelvis svettkörtlar på olika områden av kroppen.Med exempelvis botox i pannan, det används när du vill åtgärda hängiga ögonlock, mjuka uppargrynkan eller vill få bort linjer i pannan.Botox Injections - How Botox Works - Cost, Results & Side Effects

Det finns många muskler i ansiktet och när du använder vissa delar av ansiktet påverkas resten av ansiktet. Det kan vara att du spänner käken eller när du behöver kisa med ögonen som det skapas linjer i pannan eller rynkig panna.Med botox kan du motverkaEn Botoxbehandling göteborg ger effekt på} hängiga ögonlock, gummy smile och du kan bli smalare i ansiktet till exempel.

Botox är även en behandling som åtgärdar problemdrabbade områden. Botox är bra mot huvudvärk och migrän och för att lugna överspända muskler.När du behandlar med botox i pannan lugnar dumusklerna i pannan och din glabella slappnar av och du spänner inte pannan lika mycket, vilket skapar migrän.

Botox pris

Botox i Göteborg har olika prisklasser. Beroende på storleken av område som du vill behandla och vilken typ av behandling som du vill göra med botox skiljer sig priserna åt.

Bland utbudet har du möjlighet attbehandlabotox kråksparkar,botox glabella eller botox gummy smile för att nämna några utav områdena som vi kan behandla.

En detaljerad offert ges när du har din konsultation hos våra behandlare som du träffar innan ditt ingrepp. Där går ni tillsammans igenom vilket område du vill habehandling med botox, om du gjort botox förut eller om det är första gången med botoxbehandling. Det är under vår konsultation som din legitimerade behandlare ger sin syn på vilkenbotox behandling som passar bäst för att ge dig ett naturligt resultat.

Hur går det till vid en botox injektion?

Hälsodeklaration är det första du fyller i innan din botoxbehandling. Därefterhar du en kort konsultation tillsammans med din blivande behandlare för att förklarasteg för steg, pris och för att besvara frågor och funderingar.Även om det är din första behandling med botox eller om du har gjort behandling med botoxinnan, så är det viktigt att du känner dig trygg med oss som klinik och ett av de stora skälen till konsultationen är för att våra behandlare ska gesitt utlåtande om din behandling.

Behandlaren kommer rita ut var injektionerna kommer att göras på din hud. Fortsättningsvis blir det att vi injicerar små mängder botox där det ritats ut markeringar. Injektionen sker genom en snabb behandling och beroende på hur stort område som ska behandlas är proceduren över på ett par minuter. Smärtnivån är beroende på hur känslig du är som person, men en botox behandling är vanligtvis relativt smärtfri.

Botox före efter

En vanlig fråga vi får är när kommer effekten av botox?Effekten och resultatet varierar från person till person beroende på hur väl din kropp samarbetar med botox. För att se full effekt av din botox behandling kan det ta upp till två veckor innan du ser slutresultatet. Din botox behandling varar mellan 3-6 månader och behåller sin elasticitet och varaktighet mer för varje behandling du gör. Med kontinuerlig behandling med botox stärker du ditt behandlade område och du kommer att få ett slutresultat som varar längre än vad exempelvis en enstaka behandling gör.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *